Aktializacja wf-best wf-best aktializacje TuInfo
TuInfo

WAPRO - WF-Analizy Historia zmian w programie. Aktualizacje

WF-Analizy wersja 7.60.0 Aktualizacja z dnia 04.10.2010

 • Usprawniono algorytmy przetwarzania danych
 • Dostosowano program do współpracy z wersją 7.60.0 programów WF-MAG i WF-FaKir
 • Wprowadzono zmiany w danych adresowych firmy Asseco Business Solutions

WF-Analizy wersja 7.50.2 Aktualizacja z dnia 7.50.2

 • Dodano nową miarę do analizy obrotów magazynowych - wartość w cenach wystawienia.
 • Dodano obsługę daty ważności towaru na analizie obrotów magazynowych.

WF-Analizy wersja 7.50.0 Aktualizacja z dnia 03.11.2009

 • Dodano nową analizę dla danych pochodzących z WF-FaKir’a – Analiza zapisów na kontach. Dla analizy tej dostępne są wymiary: Data, Dokument, Konta oraz miary Obroty Wn oraz Obroty Ma. Dodano nowy wymiar Kategoria wielopoziomowa dla analizy sprzedaży i obrotów magazynowych.
 • Dla wymiaru Artykuł dodano poziom „Jednostka”, reprezentujący jednostkę magazynowania.
 • Dla analizy MPK dodano dodatkowy poziom analityki (piąty) oraz nowy wymiar nr_konta + nazwa.

  Uwaga: W związku ze sposobem zabezpieczenia programu WF-Analizy, w przypadku wygaśnięcia licencji na danej bazie danych, należy po wpisaniu nowego kodu licencyjnego dla WF-Analiz dodatkowo wymusić ponowną aktualizację bazy programu WF-Mag/WF-FaKir inaczej program nadal nie będzie prawidłowo działał.

WF-Analizy wersja 7.40.4 Aktualizacja z dnia 09.07.2009

 • Dodano do programu własnych użytkowników oraz zmieniono sposób logowania do programu. Obecnie logowanie odbywa się analogicznie jak w przypadku pozostałych produktów
 • Przebudowano okno główne programu
  • dodano możliwość pobierania analiz predefiniowanych
  • dodano filtry na analizy predefiniowane oraz ulubione
  • dodano możliwość definiowania użytkowników
 • Dodano nowe miary do analiz zamówień
 • Zmieniono domyślny sposób formatowania tworzonych automatycznie plików xls, w szczególności dla wersji MS Excel 2003 i późniejszych dodano automatyczne tworzenie domyślnych wykresów
 • Przygotowano bazę z danymi demonstracyjnymi przeznaczoną do celów prezentacyjnych i szkoleniowych.

WF-Analizy wersja 7.40.2 Aktualizacja z dnia 23.01.2009

 • Wprowadzenie dodatkowego wymiaru umożliwiającego analizę sprzedaży zgodnie z datą wystawienia dokumentów handlowych
 • Dostosowanie do współpracy z programami WF-FaKir i WF-Mag dla Windows w wersji 7.40.x

WF-Analizy wersja 7.40.0 Aktualizacja z dnia 03.11.2008

 • Zgodnie z polityką Pionu Biznesowego WA-PRO w listopadowym terminie ukazują się nowe wersje większości programów. W najnowszej wersji programu WF-Analizy zawarto jedynie optymalizacje i poprawki mniej istotnych błędów. Zakup aktualizacji umożliwi Użytkownikowi bezpłatne (do czasu wydania kolejnej płatnej wersji) pobranie nowych wersji oprogramowania i aktualizacji dostosowujących program do zmienionych przepisów. Tylko posiadanie aktualnej wersji daje gwarancję dostępu do opcji wsparcia serwisowego (hot-line).