Aktializacja wf-best wf-best aktializacje TuInfo
TuInfo

WAPRO - WF-CRM Historia zmian w programie. Opis zmian w aktualizacjach

WF-CRM wersja 7.60.0 Aktualizacja z dnia 04.10.2010

 • Usprawniono algorytmy przetwarzania danych
 • Dostosowano program do współpracy z wersją 7.60.0 programów WF-MAG i WF-FaKir
 • Wprowadzono zmiany w danych adresowych firmy Asseco Business Solutions

WF-CRM wersja 7.50.0 (wydanie 3) Aktualizacja z dnia 27.01.2010

 • SYNCHRONIZACJA Z WF-MAG DLA WINDOWS
  • Poprawiono import z programu WF-Mag. Wcześniej występował problem objawiający się komunikatem: „Najpierw trzeba zaimportować słowniki”, gdy przy pierwszym imporcie nie były zaznaczone wszystkie słowniki. Aktualnie badane jest, czy wymagane słowniki są zaimportowane, i jeżeli nie, to na formatce importu włączają się automatycznie checkbox-y i określone słowniki są dodatkowo importowane.
  • Dodano informację przy imporcie danych z programu WF-Mag, jakie słowniki muszą być wcześniej zaimportowane.
  • Poprawiono problem występujący przy imporcie kontrahentów z programu WF-Mag do WF-Crm.
  • Pole Uwag w Kontakcie kontrahenta, przy aktualizacji online, jest wypełniane danymi z programu WF-Mag. Wcześniej było uzupełniane komunikatem testowym.
  • Poprawiono aktualizację online kontaktów kontrahenta. Problem dotyczył pól: Stanowisko i Tytuł osoby.
  • Poprawiono przydzielanie właściciela dla pracownika. Teraz pracownik otrzymuje identyfikator użytkownika wykonującego import z programu WF-Mag.
  • Poprawiono problem występujący po zaimportowaniu pracownika i kliknięciu na nim - Komunikat: „obiekt dopuszczający wartość oczekuje...”.
  • Nie jest importowana „sprzedaż detaliczna” z programu WF-Mag (występująca tam jako kontrahent).
 • POCZTA
  • Poprawiono problem polegający na braku możliwości wysłania wiadomości e-mail korzystając z wbudowanego klienta poczty.
 • OGÓLNE
  • Poprawiono problem występujący podczas dostosowywania dowolnej formatki, po naciśnięciu klawisza ESC.
  • Poprawiono problem występujący podczas zapisywania dowolnej notatki.
  • Poprawiono problem występujący podczas logowania użytkownika XP posiadającego ograniczone uprawnienia.

WF-CRM wersja 7.50.0 Aktualizacja z dnia 03.11.2009

 • Optymalizacja wewnętrznych algorytmów programu.

WF-CRM wersja 7.40.1 Aktualizacja z dnia 30.04.2009

 • KALENDARZ
  • Dodano możliwość rejestracji bezpośrednio na kalendarzu wszystkich rodzajów działań (Zadnia, Spotkania, Rozmowy telefoniczne, Wyjazdy)
  • Dodano możliwość przeglądania kalendarza dowolnego zasobu ( zasób materialny, pracownik, jednostka organizacyjna)
  • Dodano nowy słownik Etykieta terminu, w którym definiowane są odpowiednie kolory dla każdego rodzaju działania. Dzięki temu, kalendarz staje się przejrzysty i ujednolicony dla wszystkich użytkowników.
  • Dodano nowy słownik Status terminu, w którym definiowane są kolory, jakimi ma być oznaczony termin / działanie na kalendarzu, w zależności od statusu czasu (Wolny, Zajęty, Poza biurem)
  • Dodano możliwość drukowania aktywnego widoku kalendarza
 • FIRMA
  • Dodano nowy moduł Firma, który grupuje wszystkie zasoby firmowe w jednym miejscu m.in. Pracownicy będą widziani również jako zasoby firmy. Główne zastosowanie to współdzielenie zasobów firmowych.
   - Zasoby firmowe – rejestracja zasobów materialnych w firmie np. sala konferencyjna
   - Możliwość rejestrowania terminów dla każdego zasobu
   - Każdy zasób posiada własny kalendarz na którym można zarządzać jego terminami
  • Możliwość łatwego dodania zdjęcia do pracownika. Dzięki temu tworzy się szczegółowa kartoteka osobowa pracowników.
 • KLIENCI
  • Utworzono nowy moduł Klienci, który grupuje wszystkie informacje o klientach
  • Dodano nowe pole grupujące klientów – Branża
  • Dodano nowy widok – Ostatnie aktywności, który zawiera informacje o ostatnich kontaktach z klientem. Dane można sortować, grupować i filtrować tak aby np. dowiedzieć się z kim nie kontaktowaliśmy się w ostatnim czasie
  • Dodano nowe pola Limit kupiecki i Ostrzeżenie synchronizowane z WF-Mag dla Windows. Ostrzeżenie będzie wyświetlane zaraz po wyborze klienta.
  • Możliwość dodawania zdjęcia bądź loga firmy do danych kontrahenta i osoby kontaktowej
 • DZIAŁANIA
  • Możliwość wyznaczenia uczestników działania (Sprawy, Zadania, Spotkania, Wyjazdu). Dzięki temu, działanie może dotyczyć wielu osób biorących udział w np. spotkaniu.
 • DANE TELEADRESOWE
  • Dodano nowy moduł Dane teleadresowe, który pełni rolę książki teleadresowej wszystkich kontaktów związanych z firmą.
  • Dodano nowy widok Adresy, w którym można znaleźć wszystkie adresy klientów bez konieczności otwierania danych szczegółowych
  • Dodano nowy widok Adresy e-mail, w którym można znaleźć wszystkie adresy e-mail klientów bez konieczności otwierania danych szczegółowych
  • Dodano nowy widok Telefony kontaktowe, w którym można znaleźć wszystkie numery telefonów klientów bez konieczności otwierania danych szczegółowych
 • WIADOMOŚCI
  • Nowy rodzaj wiadomości SMS
  • Dodano możliwość wybrania wielu adresatów we wszystkich rodzajach wiadomości tj. Email, Faks, List i SMS. Dodano nową zakładkę na formatce danych wiadomości – Adresaci. Znajduje się tam lista wybranych adresatów wraz z ich podstawowymi danymi.
  • Poszerzono możliwość filtrowania adresatów wiadomości używając standardowych narzędzi filtrowania, grupowania i sortowania, a także budując złożone kryterium filtrowania w edytorze filtrów.
 • SYNCHRONIZACJA Z WF-MAG DLA WINDOWS
  • Dodano nowe pola w danych kontrahenta Limit kupiecki i Ostrzeżenie, które są synchronizowane z WF-Mag dla Windows
 • POCZTA
  • Synchronizacja z podfolderami skrzynki odbiorczej w MS Outlook. Podczas pierwszej interakcji z MS Outlookiem tworzą się w nim odpowiednie podfoldery synchronizacyjne. Dzięki temu do WF-CRM będą trafiać tylko te wiadomości, które użytkownik umieści w takim folderze np. stosując reguły wiadomości e-mail MS Outlook
  • Zoptymalizowano pobieranie poczty z wbudowanego klienta pocztowego. Pobierane są tylko nowe wiadomości.
 • OGÓLNE
  • Zwiększenie możliwości kastomizacji. Wszystkie listy – nawet najmniej znaczące – można dostosować do własnych potrzeb.
  • Dodanie nowego pola Zasób na formatkach danych, w którym określa się osobę przydzieloną do tego działania / wiadomości
  • Wielojęzyczność programu – dodano możliwość wyboru języka Polski / Angielski
  • W głównym oknie programu dodano nową belkę z informacjami o aktywnej bazie danych, zalogowanym pracowniku, jego roli a także o nazwie konta
  • Dodano nowe motywy graficzne Dark Side, Springtime

WF-CRM wersja 7.40.0 Aktualizacja z dnia 03.11.2008

 • Ukazał się program WF-CRM