TuInfo TuInfo TuInfo
TuOpis TuInfo

WF-Fakir - harmonogram szkolenia z zakresu obsługi oraz funkcjonalności programu

Termin, ceny oraz zakres szkolenia WF-Fakir, ustalane są indywidualnie
Szczegóły: e-mail: biuro@blumiks.pl  tel: 608 206 012

1) Instalacja oraz parametryzacja
 • Omówienie dostępnych wariantów programu WF-Fakir (BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, BUDRZET)
 • Instalacja programu WF-Fakir dla Windows
 • Instalacja bazy danych Microsoft SQL 2000 MSDE; 2005 Express; 2008 Express (wersja SQL do ustalenia)
 • Parametryzacja Microsoft SQL serwer do pracy w sieci
 • Standardowe zabezpieczenia nieautoryzowanego dostępu do Microsoft SQL serwer
 • Obsługa modułu Administrator baz danych WAPRO
 • Obsługa modułu Archiwizator baz danych WAPRO
 • Utworzenie oraz parametryzacja podstawowych danych o firmie
 • Parametry pracy firmy
 • Skróty klawiszowe o stałym znaczeniu
 • Obsługa standardowych okna oraz komunikatów
 • Sposoby zarządzania drukarkami i wydrukami
 • Zmiana hasła logowania do WF-Fakir
 • Tworzenie grup oraz uprawnienia użytkowników
 • Zasady posługiwania się pomocą w systemie WF-Fakir
2) Parametryzacja oraz podstawowe definicje w programie
 • Założenie kartoteki firmy - rozpoczęcie pracy z programem
 • Definicja automatów księgowych ułatwiających dekretację dokumentów
 • Definicja użytkowników oraz systemu uprawnień.
 • Omówienie parametrów pracy firmy
 • Definicje nowych typów dokumentów oraz dzienników księgowań
 • Zasady budowy planu kont
3) Dekretacja dokumentów prostych (PK,WB...) oraz z VAT
 • Ręczne wprowadzanie BO (salda, rozrachunki)
 • Ogólne zasady dodawania nowych dokumentów
 • Dekretacja dokumentów prostych typu PK
 • Dekretacja dokumentów VAT
 • Korekty dokumentów VAT
 • Wprowadzanie dokumentów walutowych
 • Edycja, usuwanie oraz zatwierdzanie dokumentów
 • Omówienie wydruków dokumentów
 • Omówienie modułu obsługi kasy
4) Rozrachunki
 • Przeglądanie, edycja oraz filtrowanie rozrachunków
 • Omówienie sposobów rozliczeń rozrachunków (ręczne, automatyczne, waluta, korekta, kompensata ...)
 • Omówienie raportów i zestawień (nota odsetkowa, obroty kontrahentów, potwierdzenie salda, rozrachunki w układzie analitycznym, syntetycznym, wiekowanie rozrachunków, wezwanie do zapłaty i wiele innych. )
 • Export rozrachunków do Excel
5) Rejestry VAT
 • Przeglądanie zapisów podstawowych rejestrów VAT (zakup, sprzedaż, WNT, WDT, import usług)
 • Edycja oraz sposoby filtrowania rejestrów VAT
 • Omówienia dostępnych wydruków
 • Deklaracja VAT-7
 • Deklaracja VAT-UE
 • E-deklaracja (VAT-7, VAT-UE)
6) Przeglądanie, operacje ksiąg rachunkowych oraz deklaracje podatkowe
 • Przeglądanie danych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • Wydruki ksiąg rachunkowych
 • Omówienia księgowań automatycznych, bilansowej wyceny aktywów i pasywów
 • Zasady zamykania BO, okresów obrotowych, lat obrotowych
 • Automatyczne tworzenie bilansu otwarcia
 • Omówienie parametryzacji deklaracji PIT, CIT
 • Wydruki bilansowe i kontrolne (bilans aktywa, bilans pasywa, rachunek wyników, rachunek przepływów, i inne.)
7) Obsługa zaawansowanych funkcji w systemie
 • Zakładanie nowego roku obrotowego
 • Tworzenie własnych słowników użytkownika
 • Definicja automatów dekretujących
 • Parametryzacja (przypisanie kont) do zestawień typu bilans aktywa, bilans pasywa, rachunek wyników i inne.
 • Definicje planów budżetowych, analiz wskaźnikowych
 • Konfiguracja analizy MPK miejsce powstawania kosztów
 • Definicje elektronicznego polecenia przelewu
 • Import / export dekretów księgowych z systemów WF-Mag, WF-Best, WF-Gang, oraz innych
 • WF-Magik 2 konfiguracja schematów dekretacji dla dokumentów przenoszonych z programu WF-Mag.

Ceny powyższych usług ustalane są indywidualnie
Szczegóły: e-mail: biuro@liumiks.pl  tel.: 608 206 012