Aktializacja wf-best wf-best aktializacje TuInfo
TuInfo

WAPRO - WF-Fakturka Historia zmian w programie. Aktualizacje

WF-Fakturka wersja 2.000.00 Aktualizacja z dnia 04.10.2010

 • Program WF-Fakturka w wersji 2.000 został przygotowany do stosowania nowych stawek VAT, zgodnie z projektem ustawy z dnia 9 września 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 • Do kartoteki stawek VAT dodano nowe stawki VAT
 • Zmodyfikowano rejestry VAT w celu dostosowania ich do obsługi nowych stawek VAT
 • Zmodyfikowano raporty rejestrów VAT

WF-Fakturka wersja 1.016.00 Aktualizacja z dnia 26.01.2010

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający ustawienie ostatniego numeru dla dokumentów w roku 2010
 • Zwiększono limit długości pola Nazwa w kartotece towarów do 200 znaków

WF-Fakturka wersja 1.014.00 Aktualizacja z dnia 28.02.2007

 • Dodano dokument Korekta Faktury VAT Marża
 • Poprawiono sposób prezentowania dokumentu Faktura VAT Marża w rejestrach sprzedaży VAT
 • Udostępniono możliwość uwydatnienia wartości modyfikowanych na dokumentach korekt VAT (jako opcja wydruku)
 • Dodano możliwość poszerzenia pola ilość / j.m. na wydruku Faktury VAT (jako opcja wydruku)

WF-Fakturka wersja 1.012.00 Aktualizacja z dnia 27.06.2006

 • Dodano możliwość wyliczania wartości dokumentu poprzez sumowanie wartości w pozycjach, w odróżnieniu od standardowej metody, czyli wyliczania na podstawie sum w stawkach VAT. W celu włączenia tej opcji należy włączyć znacznik Sumy VAT w stawkach pobierz z pozycji dokumentu w oknie Konfiguracja programu na zakładce Konfiguracje
 • Dodano możliwość poprawiania wartości VAT na pozycjach faktur VAT. Jest to przydatne szczególnie przy dokonywaniu operacji refakturowania. W celu umożliwienia poprawiania wartości VAT należy włączyć znacznik Dopuść poprawianie wartości VAT w pozycjach dokumentu w oknie Konfiguracja programu na zakładce Konfiguracje.
 • Poprawiono błąd powstający podczas fiskalizacji dokumentów Faktura VAT marża