wf-mag wdrożenia, sklep,  warszawa wf-mag wdrożenia, sklep,  warszawa
TuOpis TuInfo eee

Porównanie wariantów - WF-Kaper księga podatkowa i ryczałtLP OPIS RÓŻNIC BIURO BIZNES START
1 Ilość rozliczanych oddziałów firmy Nieogra-niczona 3 1
2 Możliwość pracy w siec
3 Liczba użytkowników dowolna dowolna 1
4 Rozliczanie wynagrodzeń
5 Rozliczanie środków trwałych 5 ŚT
6 Rozliczanie prywatnych samochodów 1
7 Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego
8 Analizy OLAP
9 Dowolna konfiguracja uprawnień użytkowników