TuInfo TuInfo TuInfo
TuInfo

WAPRO - WF-Kaper Historia zmian w programie - Aktualizacje

Sprawdź promocyjne ceny i zamów aktualizacje programów WAPRO z nowymi stawkami VAT (23%, 6%, 8%)

WF-Kaper wersja 7.60.0 aktualizacja z dnia 04.10.2010

 • Wprowadzenie historii sposobu opodatkowania udziałowca
 • Wprowadzenie historii sposobu opodatkowania firmy
 • Wprowadzenie wydruku oszczędnego księgi
 • Wprowadzenie notatek w kartotece pracowników
 • Uzupełnienie kategorii i klasyfikacji o atrybut aktywności
 • Umożliwienie grupowej zmiany przypisań do kategorii i klasyfikacji
 • Rozbudowa kartoteki wyposażenia o filtry
 • Wprowadzenie możliwości zmiany statusu e-deklaracji gotowych do podpisania lub wysłania na status "nie dotyczy"
 • Umożliwienie blokady edycji e-deklaracji wysłanych
 • Wprowadzenie opcjonalnego drukowanie uwag zapisów w księdze
 • Formularz UPL-1
 • Formularz obliczeniowy ZPIT-8A - podatków od umów cywilnoprawnych opodatkowanych ryczałtowo
 • Umożliwienie kwotowego określania kosztów uzyskania dochodu w umowach cywilno-prawnych
 • Wprowadzenie możliwości wyboru wzorca deklaracji dla deklaracji VAT-7 i VAT-7K
 • Wprowadzenie możliwości opcjonalnego wykazywania w deklaracji VAT-7 i VAT-7K zakupów ze stawką 0%

WF-Kaper wersja 7.51.4 aktualizacja z dnia 31.03.2010

 • Wprowadzenie możliwości weryfikowania poprawności e-deklaracji bez konieczności łączenia się z serwisem Ministerstwa Finansów
 • Ułatwienia przy wprowadzaniu danych adresowych w postaci podpowiedzi adresów na podstawie wpisywanego kodu pocztowego
 • Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w wersji 9
 • Zwiększenie pojemności pól na dowodzie wewnętrznym
 • Zmiana zasad weryfikacji numeru NIP poprzez dopuszczenie wpisywania numeru NIP bez kresek
 • Korekta funkcjonowania formatek zapisu do księgi i do rejestru (umożliwienie poruszania się po formatkach przy pomocy klawisza Enter)

WF-Kaper wersja 7.51.2 Aktualizacja z dnia 10.03.2010

 • Deklarację PIT-36 w wersji elektronicznej
 • Deklarację PIT-36L w wersji elektronicznej
 • Deklarację VAT-Z w wersji elektronicznej oraz tradycyjnej
 • Opcję umożliwiająca wyłączenie wstępnej weryfikacji poprawności e-deklaracji (wariant BIZNES i BIURO), co przyspiesza znacznie tworzenie deklaracji (opcja dotyczy deklaracji obejmujących okres po 1 stycznia 2010, może być szczególnie przydatna w okresach znacznego obciążenia serwera Ministerstwa Finansów)
 • Opcję umożliwiającą utworzenie raportu z operacji wysyłania e-deklaracji oraz odbierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru
 • Ostrzeżenie o tworzeniu deklaracji kwartalnych przed zakończeniem kwartału
 • Dodatkową kolumnę w przeglądarkach deklaracji i e-deklaracji z datą wysłania e-deklaracji
 • Datę wysłania e-deklaracji dodrukowywaną na samej deklaracji łącznie z identyfikatorem e-deklaracji
 • Opcję umożliwiającą wybór metody filtrowania deklaracji obejmujących więcej niż jeden miesiąc (np. VAT-7K, PIT-36, PIT-11): od bieżącej wersji można wybrać, czy deklaracje takie mają być filtrowanie wg daty początkowej czy daty końcowej.
 • Filtry na przeglądarce pracowników, w tym filtr roczny, którego włączenie powoduje wyświetlenie pracowników zatrudnionych w ciągu danego roku
 • Zaktualizowane kody stanów e-deklaracji, zgodnie z opublikowanym niedawno przez Ministerstwo Finansów dokumentem

WF-Kaper wersja 7.51.0 Aktualizacja z dnia 17.02.2010

 • Deklaracja PIT-40 w wersji elektronicznej (wariant BIZNES i BIURO)
 • Aktualizacja raportu z rejestru sprzedaży uzupełnioną o opis usługi świadczonej poza terytorium kraju, wraz ze stosownymi zmianami na formatce zapisu do księgi i rejestru.
 • Możliwość przydzielania uprawnień do operacji na e-deklaracjach wysłanych (wariant BIURO)
 • Kolejna wersja programu WF-KaPeR dla Windows przewidziana jest na połowę marca 2010 roku i zawierać będzie deklaracje PIT-36 oraz PIT36-L w wersji elektronicznej, oraz deklarację VAT-Z w wersji tradycyjnej i elektronicznej.

WF-Kaper wersja 7.50.8 Aktualizacja z dnia 01.02.2010

 • Aktualizacja deklaracji VAT-7 w wersji tradycyjnej
 • Aktualizacja deklaracji VAT-7 w wersji elektronicznej (wariant BIZNES i BIURO)
 • Aktualizacja deklaracji VAT-7K w wersji tradycyjnej
 • Aktualizacja deklaracji VAT-7K w wersji elektronicznej (wariant BIZNES i BIURO)
 • Aktualizacja deklaracji VAT-UE wraz z nowym załącznikiem VAT-UEC w wersji tradycyjnej
 • Aktualizacja deklaracji VAT-UE wraz z nowym załącznikiem VAT-UEC w wersji elektronicznej (wariant BIZNES i BIURO)
 • Aktualizacja deklaracji VAT-UEK w wersji tradycyjnej
 • Aktualizacja deklaracji VAT-UEK w wersji elektronicznej (wariant BIZNES i BIURO)
 • Aktualizacja raportów z rejestrów VAT zgodnie ze zmianami w ustawie o VAT
 • Kartoteka standardowych wpisów do pól uwag w księdze i rejestrach
 • W najbliższym czasie w związku z pojawiającym się zapotrzebowaniem ze strony użytkowników deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostaną uzupełnione o załączniki VAT-ZT, VAT-ZZ oraz ORD-ZU

WF-Kaper wersja 7.50.6 Aktualizacja z dnia 14.01.2010

 • Aktualizacja deklaracji NIP-1
 • Aktualizacja deklaracji NIP-2
 • Aktualizacja deklaracji NIP-3
 • Separator deklaracji
 • Aktualizacja sposobu rejestrowania dokumentów VAT wynikająca ze zmiany w ustawie o VAT

WF-Kaper wersja 7.50.4 Aktualizacja z dnia 29.12.2009

 • Deklaracja PIT-4R w wersji elektronicznej
 • Deklaracja PIT-11 w wersji elektronicznej
 • Deklaracja PIT-8AR w wersji tradycyjnej
 • Deklaracja PIT-8AR w wersji elektronicznej
 • Możliwość drukowania UPO wraz z deklaracją podatkową

WF-Kaper wersja 7.50.2 Aktualizacja z dnia 04.12.2009

 • Deklaracja PIT-28 wraz z załącznikami w wersji elektronicznej.
 • Zaktualizowany załącznik PIT-2K w wersji tradycyjnej.
 • Zaktualizowany załącznik PIT-2K w wersji elektronicznej.
 • Deklaracja VAT-R oznaczona indeksem 8 w wersji tradycyjnej, papierowej.
 • Deklaracja VAT-R oznaczona indeksem 8 w wersji elektronicznej.
 • Zmiana wydruku urzędowego poświadczenia odbioru. Przyjęto wzorzec stosowany przez Ministerstwo Finansów wraz z opcjonalnym drukowaniem na tym formularzu dodatkowych danych, które mogą być użyteczne w pracy biur rachunkowych.

WF-Kaper wersja 7.50.0 Aktualizacja z dnia 03.11.2009

 • e-deklaracja VAT-7 (dla wariantu BIZNES i BIURO)
 • e-deklaracja VAT-7K (dla wariantu BIZNES i BIURO)
 • e-deklaracja VAT-UE (dla wariantu BIZNES i BIURO)
 • e-deklaracja VAT-UEK (dla wariantu BIZNES i BIURO)
 • e-deklaracja NIP-3 dla udziałowca (dla wariantu BIZNES i BIURO)
 • e-deklaracja NIP-3 dla pracownika (dla wariantu BIZNES i BIURO)
 • Przeglądarka deklaracji pracowników
 • Graficzne przedstawienie zestawienia rocznego księgi
 • Graficzne przedstawienie zestawienia rocznego ryczałtu
 • Graficzne przedstawienie amortyzacji środków trwałych
 • Graficzne przedstawienie zestawienia list płac
 • Aktualizacja Konwertera z WF-KaPeR dla DOS

WF-Kaper wersja 7.41.0 Aktualizacja z dnia 30.06.2009

 • Zwiększenie kwoty limitu odpisu środków trwałych z 50 000 € do 100 000 €
 • Zmiana zasad naliczania składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

WF-Kaper wersja 7.40.8 Aktualizacja z dnia 18.05.2009

 • Arkusz spisu z natury
 • Dodatkowe kolumny dla godzin nadliczbowych na raporcie listy płac
 • Sumowanie rejestru VAT zakupu - obliczenie kwoty VAT do zaliczenia w koszty działalności
 • VAT - możliwość odliczenia podatku w dwóch kolejnych miesiącach na formatce zapisu do księgi i do rejestru
 • Opcja ukrywania panelu marży na formatce zapisu do księgi i do rejestru
 • Zmiana druku umowy cywilnoprawnej: wprowadzenie osoby reprezentującej zleceniodawcę
 • Rozszerzenie karty wynagrodzeń pracownika o dane odnośnie podstaw ubezpieczenia
 • Możliwość wskazania w księdze dokumentu zakupu pozycji wyposażenia

WF-Kaper wersja 7.40.6 Aktualizacja z dnia 02.03.2009

 • Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-11 obowiązujący od stycznia 2009 roku
 • Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-4R obowiązujący od stycznia 2009 roku
 • Zaktualizowany formularz ZPIT-4 dla potrzeb naliczania podatku od umów opodatkowanych ryczałtowo

WF-Kaper wersja 7.40.4 Aktualizacja z dnia 04.02.2009

 • Nowy wzór deklaracji PIT-36 obowiązującej w rozliczeniach za rok 2008
 • Nowy wzór deklaracji PIT-36L obowiązującej w rozliczeniach za rok 2008
 • Nowy wzór deklaracji PIT-40 obowiązującej w rozliczeniach za rok 2008
 • Nowy wzór deklaracji PIT-ZG obowiązującej w rozliczeniach za rok 2008

WF-Kaper wersja 7.40.2 Aktualizacja z dnia 05.01.2009

 • Nowy typ operacji VAT - import towarów
 • Nowy wzór formularza zgłoszeniowego NIP-1
 • Nowy wzór deklaracji PIT-28
 • Nowy wzór deklaracji PIT/D
 • Nowy wzór deklaracji PIT/O
 • Nowy wzór deklaracji VAT-7
 • Nowy wzór deklaracji VAT-7K
 • Automatyczna numeracja zestawień sprzedaży
 • Automatyczna numeracja pozycji zestawień sprzedaży
 • Automatyczna numeracja not korygujących
 • Grupowa zmiana danych kontrahentów w wielu firmach
 • Wyszukiwanie kontrahentów w innych firmach
 • Zestawienie sprzedaży dla ryczałtu
 • Przeglądarka not korygujących

WF-Kaper wersja 7.40.0 Aktualizacja z dnia 03.11.2008

 • Noty korygujące
 • Przeglądarka szczegółów deklaracji podatkowych
 • Historia modyfikacji dokumentów (wariant BIURO)
 • Faktury zaliczkowe
 • Faktury VAT marża
 • Wprowadzanie firm prowadzonych poza programem w trakcie roku kalendarzowego
 • Wydruk ewidencji przychodów w ryczałcie w rozbiciu na miesiące
 • Uzupełnienie wydruku rozliczenia rocznego o remanenty
 • Przelewy podatkowe dwu lub czteroodcinkowe
 • Amortyzacja środków trwałych dotowanych
 • Rozliczanie podatku dochodowego jednego udziałowca z księgi wg skali 19% łącznie z najmem
 • Rozliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego jednego udziałowca łącznie z najmem
 • Przeglądarka pozycji w zestawieniach sprzedaży

WF-Kaper wersja 7.31.6 Aktualizacja z dnia 17.06.2008

 • Aktualizacja deklaracji podatkowej PIT-11
 • Aktualizacja deklaracji podatkowej PIT-4R
 • Opcjonalne blokowanie edycji stawki VAT 6%
 • Opcjonalne umieszczanie w raporcie ewidencji środków trwałych ceny zakupu środka trwałego
 • Kontrola przekroczenia kwoty 4 000 EUR przychodów z najmu opodatkowanych ryczałtowo

WF-Kaper wersja 7.31.4 Aktualizacja z dnia 12.05.2008

 • Wprowadzono nową stawkę VAT 6%. Od 01.05.2008 roku stawka VAT 6% zastępuje stawkę 5%
 • Uzupełniono wydruk standardowy z ewidencji przychodów (ryczałt) o remanenty - podobnie jak to jest przy wydruku księgi
 • Uzupełniono wydruki elastyczne dla księgi i ryczałtu o dokonane remanenty

WF-Kaper wersja 7.31.2 Aktualizacja z dnia 26.02.2008

 • Zeznanie o wysokości uzyskanego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - PIT-36
 • Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym - PIT-40
 • Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej - PIT/B
 • Informacja o dochodach małoletnich dzieci , podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym - PIT/M
 • Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym - PIT/ZG
 • Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7A ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym - PIT/Z
 • Możliwość dołączenia do zeznań o wysokości uzyskanego dochodu załączników PIT/O i PIT/D - podobnie jak w przypadku deklaracji PIT-28 wprowadzonej w wersji 7.302

WF-Kaper wersja 7.31.0 Aktualizacja z dnia 18.02.2008

 • Wersja programu wydana celem zapewnienia kompatybilności z innymi programami linii WA-PRO ze względu na zmianę wersji bazy