obramowanie TuInfo TuInfo
TuInfo

AKTUALIZACJEA, CENA WF-Mag, WF-Faki, WF-Kaper, WF-GANG, WF-Best NA ROK 2017 WERSJE 8 20

PROMOCYJNE CENY AKTUALIZACJI WF-Mag, WF-Kaper, WF-Fakir, WF-best, WF-GANG
WAPRO MOBILE ...


      Zamówienia aktualizacji lub nowej licencji można dokonać:
        telefonicznie:  608 206 012
        e-mail:  biuro@blumiks.pl
WF-Mag dla Windows: ceny aktualizacji, licencji, dodatkowych stanowisk. SPRZEDAŻ I MAGAZYN
Licencja Zakres licencji Nowa ** licencja Aktualizacja z wersji: Za-
mów
7.9xx* 7.8xx** 7.7xx**
START wf-fakturka cennik Pakiet jednostanowiskowy, jedna firma, jeden magazyn, jeden użytkownik, podstawowa funkcjonalność 267 80 131 156 koszyk
BIZNES wf-fakturka cennik Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko), do 3 firm, wiele magazynów, użytkowników. 621 155 311 372 koszyk
BIZNES STANOWISKO wf-fakturka cennik Dodatkowe stanowisko sieciowe do pakietu BIZNES 621 155 311 372 koszyk
PRESTIŻ wf-fakturka cennik Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); wiele firm, magazynów, użytkowników. M.in. obsługa walut. 1431 358 716 858 koszyk
PRESTIŻ STANOWISKO wf-fakturka cennik Dodatkowe stanowisko sieciowe do pakietu PRESTIŻ 981 245 491 588 koszyk
PRESTIŻ PLUS wf-fakturka cennik Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); kilka oddziałów, magazynów, użytkowników, tabele dodatkowe, gniazda rozszerzeń. 1791 448 896 1074 koszyk
PRESTIŻ PLUS STANOWISKO wf-fakturka cennik Dodatkowe stanowisko sieciowe do pakietu PRESTIŻ PLUS 1071 268 536 642 koszyk

WF-KaPeR dla Windows - Księga podatkowa i ryczałt: ceny aktualizacji, licencji, dodatkowych stanowisk.
Licencja wf-fakturka cennik Zakres licencji Nowa ** licencja Aktualizacja z wersji Za-
mów
7.9xx* 7.8xx** 7.7xx**
START wf-fakturka cennik pakiet jednostanowiskowy 247 80 131 156 koszyk
BIZNES wf-fakturka cennik pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); do 3 oddziałów 672 178 356 426 koszyk
BIZNES STANOWISKO wf-fakturka cennik dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES 332 88 176 210 koszyk
BIURO wf-fakturka cennik pakiet sieciowy dla biur rachunkowych (licencja na pierwsze stanowisko); dowolna liczba firm 1012 268 536 642 koszyk
BIURO STANOWISKO wf-fakturka cennik dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO 757 200 401 480 koszyk

WF-FaKir dla Windows - Finanse i księgowość: ceny aktualizacji, licencji, dodatkowych stanowisk
Licencja wf-fakturka cennik Zakres licencji Nowa ** licencja Aktualizacja z wersji Za-
mów
7.9xx* 7.8xx** 7.7xx**
BIZNES wf-fakturka cennik pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); do 3 oddziałów 1267 335 671 804 koszyk
BIZNES STANOWISKO wf-fakturka cennik dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES 757 200 401 480 koszyk
BIURO wf-fakturka cennik pakiet sieciowy przeznaczony m.in. dla biur rachunkowych (licencja na pierwsze stanowisko); dowolna liczba firm 1692 448 896 1074 koszyk
BIURO STANOWISKO wf-fakturka cennik dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO 757 200 401 480 koszyk
PRESTIŻ wf-fakturka cennik pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); dowolna liczba oddziałów 2117 560 1121 1344 koszyk
PRESTIŻ STANOWISKO wf-fakturka cennik dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ 842 233 446 534 koszyk

WF-bEST dla Windows - Ewidencja środków trwałych i amortyzacja: ceny aktualizacji, licencji, dodatkowych stanowisk - Ewidencja środków trwałych i amortyzacja
Licencja wf-fakturka cennik Zakres licencji Nowa ** licencja Aktualizacja z wersji Za-
mów
7.9xx* 7.8xx** 7.7xx**
BIZNES 100 wf-fakturka cennik pakiet sieciowy do 100 środków trwałych (do 3 oddziałów) 672 178 356 426 koszyk
BIZNES/PAKIET 100 wf-fakturka cennik każde kolejne 100 środków trwałych w kartotece ponad wariant BIZNES 100 (do 3 oddziałów) 247 65 131 156 koszyk
BIURO 100 wf-fakturka cennik pakiet sieciowy do 100 środków trwałych 757 200 401 480 koszyk
BIURO/PAKIET 100 wf-fakturka cennik każde kolejne 100 środków trwałych w kartotece ponad wariant BIURO 100 247 65 131 156 koszyk
PRESTIŻ wf-fakturka cennik do czasu ukazania się wariantu w funkcjonalności PRESTIŻ rekomendowany jest wariant BIZNES tego programu (zmiana wariantu z BIZNES na PRESTIŻ będzie się odbywać na zasadzie rozbudowy - za dopłatą różnicy między wariantami) W przygo-towaniu - - - -

** ceny NETTO nowej licencji

7.9xx* - Cena NETTO aktualizacji dla użytkowników posiadających wersję programu 7.9xx.

7.8xx* - Cena NETTO aktualizacji dla użytkowników posiadających wersję programu 7.8xx.

7.7xx* - Cena NETTO aktualizacji dla użytkowników posiadających wersję programu 7.7xx lub starszą.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

ZASADY AKTTUALIZACJI

Zarejestrowany użytkownik ma prawo do otrzymywania nowej wersji programu bezpłatnie (po cenie nośnika i dostawy) lub odpłatnie w zależności od numeru wersji, który aktualnie posiada.
Aktualizacja płatna powoduje modyfikację oznaczenia liczbowego wersji w postaci zmiany na wyższą pierwszej lub drugiej cyfry zapisu (np.: 7.60.0, 7.70.0, 7.80.0 itd.). Wersja taka ukazuje się tylko raz w ciągu roku dla każdego z produktów.

Oznacza to w praktyce, że użytkownik będzie musiał zapłacić za aktualizację jeśli w wyniku tej operacji nastąpi zmiana pierwszej lub drugiej liczby w numerze wersji. Przykładowo, jeśli posiada aktualnie wersję 7.70.0 programu i zechce przejść na wersję 7.80.0 to będzie musiał wykupić aktualizacje. Bezpłatnie (po cenie nośnika i dostawy) będzie mógł otrzymać najwyżej wersję o numerze 7.79.0.

Cena aktualizacji systemu obliczana jest na podstawie aktualnie obowiązujących cen systemów Asseco WAPRO a jej wartość jest wyliczana w zależności od posiadanej przez użytkownika wersji płatnej programu.

Użytkownicy posiadający wersję poprzednią w stosunku do aktualnej wersji płatnej wnoszą opłatę w wysokości 25% cennikowej wartości oprogramowania, jednak nie mniej niż 100 zł netto. Jeżeli użytkownik pominął jedną wersję płatną – opłata aktualizacyjna wzrasta do 50% wartości oprogramowania, natomiast pominięcie dwóch lub więcej aktualizacji płatnych skutkuje podniesieniem opłaty aktualizacyjnej do poziomu 60% wartości cennikowej posiadanego oprogramowania. W każdym z ww. przypadków jeżeli wyliczenie matematyczne wartości aktualizacji dla poszczególnej licencji wskaże kwotę niższą niż 100 zł netto cena zostanie zaokrąglona do tej wartości.

Przykład wyceny aktualizacji:
Użytkownik posiadający wersję 7.9xx wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 25% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 100 zł netto).
Użytkownik posiadający wersję 7.8xx wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 50% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 100 zł netto).
Użytkownik posiadający wersję 7.7xx lub dowolną starszą wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 60% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 100 zł netto).

Formularz zamówienia aktualizacji lub nowej licencji programów WAPRO
Typ zamówienia AKTUALIZAJA  NOWA LICENAJA
Nazwa firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy: -
Ulica, nr domu/lokalu:
E-mail:
Nr telefonu:
NR LICENCJ:
tylko w przypadku zamówienia aktualizacji
Wybierz program:
Wybierz wariant:
Wybierz posiadaną wersję: tylko w przypadku zamówienia aktualizacji
Ilość stanowisk:
Wersja Windows/DOS Dla Windows Dla DOS
Dodatkowe informacje:
(dane do faktury),
(dane do przesyłki)