TuInfo TuInfo TuInfo
TuInfo TuInfo

WF-MAG: czyli jak wykonać remanent, backup, zmienić numer konta, wydrukować pro forma, wstawić logo na fakturze, ustalić kolor asortymentu. ...

●   Jak bezpiecznie przenieść bazę WF-Mag, WF-Fakir, WF-Kaper, WF-Gang na nowy / inny komputer
●   Archiwizacja WF-Mag backup bazy danych WAPRO (WF-Fakir, WF-Kaper ...) kopia zapasowa wf-mag jak zrobić archiwizację
●   Jak zainstalować kilka wersji programu WF-Mag na jednym komputerze (np. w celu testów nowej wersji).
●   Konfiguracja WF-Mag dla Windows (SQL) do pracy w sieci.
●   Export do MS Excel w programie WF-MAG - brak uprawnień
●   Zmiana terminu płatności w WF-Mag na przykładzie faktury sprzedaży.
●   Odmowa dostępu podczas odtwarzania - dearchiwizacji bazy WAPRO ([Microsoft][ODBC SQL Server Driver ...)
●   Jak zmienić datę wydruku w wf-mag, wf-fakir, wf-kaper, wf-best WAPRO
●   Jak zmienić / dodać numer konta bankowego firmy w WF-Mag
●   Zysk ze sprzedaży zbiorczy lub danego artykułu WF-Mag
●   WF-Mag remanent. Jak zrobić remanent w programie WF-MAG
●   Gdzie (w jakim katalogu) znajduje się baza danych WF-Mag, WF-Kaper, WF-gang ...
●   WF-Mag, WF-Fakir, WF-Kaper jak dodać nową stawkę VAT 23%, 8% ... /Jak zmienić stawkę VAT.
●   Pro Forma w WF-Mag - jak wystawić, wydrukować
●   Jak wstawić logo firmy na fakturze w WF-Mag
●   Zmiana numeru / numeracji dokumentów w WF-MAG (maska numeracji) 
●   Znaczenie kolorów w kartotece asortymentowej WF-MAG
●   Automatyczna realizacja zamówień na fakturę, WZ lub innego dokumentu
●   Zamknięcie, otwarcie roku w WF-Mag / czy trzeba zamknąć, otwierać nowy rok w WF-Mag
●   Zdjęcie flagi - znacznika fiskalizacji dla paragonów lub faktur w WF-Mag
●   Zmiana danych / nazwy firmy w WF-Mag
●   Grupowa zmiana cen, stawek VAT, cenników towarów w WF-Mag
●   Zablokowany artykuł, dokument handlowy, magazynowy w WF-Mag - Jak odblokować

Jak bezpiecznie przenieść bazę WF-Mag, WF-Fakir, WF-Kaper, WF-Gang na nowy / inny komputer

1) Wykonaj kopię bazy danych na której obecnie pracujesz, np. za pomocą dołączonego przez Wapro programu Archiwizator baz danych. (Proces archiwizacji należy wykonać na komputerze na którym zainstalowany jest serwer SQL. ) (START > wszystkie programy > wa-pro > Wf-mag dla Windows > archiwizator). Po uruchomieniu aplikacji zaznacz opcje Archiwizacja (utworzenie kopii zapasowej). W polu nazwa serwera wpisz (local) lub postaw znak kropki. W polu login wpisz sa W polu hasło wpisz hasło dla użytkownika sa. (W przypadku SQL 2000 MSDE standardowo hasła nie było, natomiast w SQL 2005, 2008 Express Wapro od pewnego czasu zaczęło stosować standardowe hasło Wapro3000). Po zalogowaniu do serwera wskaż bazę danych zaznacz Stosuj kompresję ZIP. W polu katalog docelowy wskaż miejsce na dysku gdzie będzie wykonana kopia bazy danych. Kliknij Archiwizuj.
2) Na nowym komputerze należy zainstalować MS SQL a następnie Wf-mag w takiej samej wersji z CD lub pobrać ze strony http://www.wapro.pl/dealers/downloader.exe
3) Za pomocą archiwizatora wykonaj de archiwizację bazy danych.
4) Przeniesienie bazy danych na nowy serwer który nie posiada licencji pełnej przenoszonej wersji programu powoduje przejście aplikacji WAPRO, bazy danych w stan aktywności weekendowej 10-cio dniowej. W tym czasie należy wygenerować zamówienie kodu aktywacyjnego i przesłać je do Wapro. W przypadku pozostałych aplikacji WAPRO WF-Fakir, WF-Kaper, WF-Best ... sposób postępowania jest identyczny.

Archiwizacja WF-Mag. Backup bazy danych WAPRO (WF-Fakir, WF-Kaper ...) kopia zapasowa.

Aby wykonać archiwum bazy danych należy uruchomić Archiwizatora baz danych (START -> Wszystkie programy -> WAPRO -> WF-Mag dla Windows -> Archiwizator baz danych) Po uruchomieniu aplikacji zaznaczamy parametr archiwizacja, wpisujemy nazwę serwera SQL, nazwę użytkownika SQL, oraz hasło i wybieramy [połącz]. Po zalogowaniu się do archiwizatora wskazujemy bazę danych, oraz katalog w którym ma być wykonane archiwum i klikamy w [archiwizuj]. Proces archiwizacji baz danych pozostałych produktów WAPRO odbywa się identycznie.)
Istnieje możliwość automatycznego wykonywania się archiwum programów WAPRO w określone dni i zadaną godzinę. W celu automatyzacji procesu archiwizacji proszę o kontakt: biuro@blumiks.pl
( Automatyczna archiwizacja bazy WAPRO).

Jak zainstalować kilka wersji programu WF-Mag na jednym komputerze (np w celu testów nowej wersji)

- Przejdź do katalogu w którym zainstalowany jest wf-mag (standardowo c:\program files\wa-pro\wf-mag)
- zmień nazwę katalogu wf-mag np. na wf-mag7_60_0
- Zainstaluj nową (testową) wersję Wf-mag która standardowo zlokalizowana będzie się w katalogu: c:\program files\wa-pro\wf-mag. (nie zapomnij o ręcznym utworzeniu skrótu do wf-mag z katalogu wf-mag7_60_0 )

Konfiguracja WF-Mag dla Windows (SQL) do pracy w sieci.

Jeśli pomimo prawidłowo podanej nazwy, lub adres IP serwera SQL WF-Mag zgłasza komunikat Serwer SQL nie istnieje lub odmówiono dostępu należy uruchomić aplikację konfigurator SQL (START > wszystkie programy > WA-PRO > WF-Mag dla Windows > Konfigurator SQL). Zaznacz opcję Udostępnij serwer dla stanowisk sieciowych i kliknij w OK. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników polecam weryfikację parametrów SQL w zakładce Zaawansowane i Opcje. Innym bardzo częstym powodem braku możliwości połączenia się do MS SQL jest blokowanie portu MS SQL (standardowo 1433) przez zaporę systemu Windows. Zalecane jest dodanie do wyjątków zapory port SQL.

Export do MS Excel w programie WF-MAG - brak uprawnień

Jeśli podczas próby eksportu danych z WF-Mag pojawia sie komunikat: Brak uprawnień wykonania Eksportu do Excela! oznacza to, iż nie posiadasz uprawnień do tej operacji. Rozwiązaniem będzie zalogowanie się do WF-Mag na użytkownika admin lub nadanie uprawnień eksportu excel grupie użytkowników do której należysz. (Menu Administrator -> Uprawnienia użytkowników -> zakładka Grupy -> ustawiamy się na grupie do której należymy - której chcemy nadać uprawnienia kolejnie klikamy w Uprawniania lub skrót klawiszowy Alt+A) Na samym końcu drzewa z prawami znajduje się pozycja Export do Excel przy którym widnieje czerwona ikonka. Dwukrotne kliknięcie na tej pozycji nada uprawnienia do eksportu. Na końcu wybieramy ZAPISZ lub klawisz F10.

Zmiana terminu płatności w WF-Mag na przykładzie faktury sprzedaży.

MENU Operacje handlowe -> dokumenty handlowe. Ustawiamy się na dokumencie sprzedaży dla którego chcemy zmienić termin płatności. F2 - Popraw -> zakładka Informacje nagłówkowe (Alt+2) w której znajduje się pole: data płatności. Zmiana wartości w tym polu wpływa na termin płatności dokumentu. W pozostałych dokumentach postępowanie jest podobne.

Odmowa dostępu podczas de archiwizacji bazy WAPRO ([Microsoft][ODBC SQL Server Driver ...).

Podczas próby de archiwizacji bazy danych Wapro dostajesz komunikat [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Canot open backup device'C:\DOCUME~1\Admin\USTAWI~1\Temp\Archiwum_WAPRO_20081120_1339.ape'. Operating system eror5 (odmowa dostępu)
W przypadku Windows 7 uruchom Archiwizatora baz danych jako Administrator. W pozostałych systemach rozpakuj plik archiwum za pomocą "wyodrębnij" lub innym programem np. win-zip i w archiwizatorze wskaż plik xxx.APE który powstał w wyniku rozpakowania pliku ZIP.
W/w. problem powstaje w przypadku braku odpowiednich uprawnień do katalogu w którym archiwizator chce rozpakować archiwum.

Jak zmienić datę wydruku w Wf-mag, Wf-fakir, Wf-kaper, Wf-best WAPRO.

Data wydruków z programów Wapro jest pobierana z zegarka systemowego. Jeśli chcesz aby na raporcie znajdowała się inna data zmień ją w zegarku Windows i dokonaj odpowiednich wydruków.  Następnie nie zapomnij przywrócić prawidłowej daty.

Jak zmienić / dodać numer konta bankowego firmy w WF-Mag .

Z MENU wybieramy System > Firma / Wybór firmy. Klikamy na firmie dla której chcemy zmienić numer konta bankowego kolejnie wybieramy [POPRAW] F2 W lewym dolnym rogu okna które się pojawiło znajduje się przycisk [RACHUNKI BANKOWE FIRMY] Ctrl+R  - to tu możemy zarządzać rachunkami bankowymi firmy.

Zysk ze sprzedaży zbiorczy lub danego artykułu WF-Mag

Zysk sprzedaży w WF-Mag można sprawdzić w wielu miejscach ja podam 2 przykłady:
> Dla wybranego artykułu: Ustal zakres dat które ma obejmować zestawienie (górne menu 3 ikonka licząc od końca). Z menu głównego wybieramy: Raporty -> Stany i obroty magazynowe. Zaznaczamy "√" towar który chcemy analizować. Klikamy w  [WYDRUKI] wybieramy zestawienia Magazyn zestawienie ilościowo - wartościowe kolejnie klikamy w [WUBIERZ] i [PODGLĄD].
Inną metodą osiągnięcia tych samych wartości, lecz bez możliwości ich wydruku jest będąc w oknie Raporty -> Stany i obroty magazynowe ustawiamy się na wybranym artykule kliknij w [HISTORIA ARTYKUŁU] następnie w [SUMA]
> Dla asortymentu za zadany okres czasu: Ustal zakres dat które ma obejmować zestawienie (górne menu 3 ikonka licząc od końca). Z menu głównego wybieramy: Raporty -> Zestawienia. Wskazujemy zestawienie Rejestry - dokumenty rozchodowe. Naciskamy ENTER lub [DRUKUJ] następnie ewentualnie w edycji wariantu wydruku zaznaczamy parametr [status: fakturowane] zapisujemy wariant i wybieramy [PODGLĄD]

WF-Mag remanent. Jak zrobić remanent w programie WF-MAG

Z MENU wybieramy Magazyn > Remanent co spowoduje wyświetlenie komunikatu o treści: Przed wykonaniem remanentu wskazane jest wykonanie kontroli bazy danych. Czy kontynuować wykonywanie remanentu?. W tym miejscu sugeruję przerwanie rozpoczęcia remanentu i wykonanie kontroli danych programu (MENU Administracja > Funkcje Naprawcze > Kontrola i naprawa danych programu, gdzie wykonujemy kontrolę. Jeśli po jej wykonaniu na liście funkcji kontrolujących pojawią się czerwone kropki należy wykonać naprawę. W przypadku gdy naprawa przebiegnie prawidłowo i nie będą już widoczne czerwone kropki można przejść do wykonania remanentu. W przeciwnym przypadku proszę o kontakt biuro@blumiks.pl w celu wykonania naprawy bazy dybach). Po wykonaniu kontroli danych przechodzimy z powrotem de MENU Magazyn > Remanent zatwierdzamy komunikat który się pojawił, kolejnie otwiera się okno Lista remanentów roboczych wybieramy [DODAJ]. Pojawia się okno Dodawanie remanentu wybieramy [DODAJ]. Pojawia się kartoteka asortymentowa w której zaznaczamy [√] artykuły które mają być poddane remanentowi i klikamy w [WYBIERZ]. Automatycznie zostaniemy przeniesieni do okna Dodawanie remanentu i tu za pomocą [POPRAW] ustalamy stan po remanencie.  W taki sposób można założyć kilka remanentów i uzupełniać może je kilka osób. Rozwiązanie jest przydatne przy dużej liczbie pozycji podlegających spisowi. Po zakończeniu ustalania stanów wybieramy [ZAPISZ] po czym wracamy do okna Remanenty robocze, gdzie należy zaznaczyć wszystkie remanenty robocze i wybrać [POŁĄCZ I ZATWIERDZ] co powoduje zamknięcie remanentu. Zatwierdzonego remanentu nie można poprawiać, jedynie jest możliwość jego usunięcia, oraz wprowadzenia ponownie. UWAGA ! Od momentu założenia remanentu roboczego do jego zatwierdzenia magazyn jest blokowany, czyli nie można wykonać na nim żadnych operacji po za remanentem. W przypadku pytań proszę o kontakt: biuro@blumiks.pl

Gdzie (w jakim katalogu) znajduje się baza danych WF-Mag, WF-Kaper, WF-gang ....

Katalog w którym znajdują się bazy danych programów można sprawdzić za pomocą WAPRO Administrator baz danych. Po uruchomieniu aplikacji i zalogowaniu się do serwera klikamy w zakładkę Zaawansowane > Administracja bazami danych > podaj właściwości bazy danych > zakładka pliki. Dla wersji MS SQL 2005 jest to domyślnie katalog c:\program files\microsoft sql server\mssql.1\mssql\data\[nazwa bazy].mdf Plik z danymi .mdf jest ściśle powiązany z .ldf - tzw log transakcyjny. Te dwa pliki stanowią kompletną bazę danych

WF-Mag, WF-Fakir, WF-Kaper jak dodać nową stawkę VAT 23%, 8% ... / Jak zmienić stawkę VAT.

W WF-Mag nie ma możliwości we własnym zakresie dodania nowej stawki VAT. Może to zrobić jedynie producent - WAPRO. Jeśli jeszcze nie posiadasz najnowszych wersji programów WAPRO z nowymi stawkami VAT skorzystaj z promocji i zamów aktualizację.

Pro Forma w WF-Mag - jak wystawić, wydrukować.

Fakturę Pro Forma w WF-Magu można wydrukować z modułu zamówień. Należy wystawić zamówienie od odbiorcy które powinno zawierać pozycje asortymentowe które mają znaleźć się na Pro Forma. Po zapisaniu zamówienia w [DRUKUJ] jest dostępny raport Faktura PRO FORMA.
(WYDRUK NIE DOSTĘPNY W WARIANCIE START)

Jak wstawić logo firmy na fakturze w WF-Mag.

W celu umieszczenia graficznego logo firmy na fakturze w WF-Mag należy z menu wybrać SYSTEM -> FIRMA/WYBÓR FIRMY. Następnie ustawiamy się na firmie dla której chcemy przypisać logo i wybieramy POPRAW. W zakładce INNE / DANE DO WYDRUKÓW w polu "plik graficzny z nagłówkiem firmy (faktura)" wskazujemy ścieżkę do pliku z logo naszej firmy. Aby zatwierdzić zmiany wybieramy ZAPISZ.

Zmiana numeru / numeracji dokumentów w WF-MAG (maska numeracji)

Zmian numeru dokumentu wystawionego. W systemie WF-MAG nie ma możliwości dokonania zmiany numerów dokumentów po za dokumentami zakupu. Ewentualnie można wpłynąć na numer po przez usunięcie dokumentu, kolejnie przechodząc do menu Administrator -> Definicje -> Numeracja dokumentów (odszukujemy odpowiedni typ dokumentu - wybieramy "ustawiani numeracji") gdzie w dziale "sposób numeracji" wstawiamy znacznik na RĘCZNIE. Po zapisaniu tych ustawień jesteśmy w stanie wystawić dokument ręcznie uzupełniając jego nowy numer. Istnieje także zmiana numerów dokumentów od strony bazy danych. W tym celu proszę o kontakt pod adresem: biuro@blumiks.pl
Zmiana sposobu numeracji dokumentów w WF-Mag (maska numeracji). ( Maska numeracji dokumentów ). Aby zmienić sposób numeracji dokumentów należy z menu wybrać Administrator -> Definicje -> Numeracja dokumentów. Kolejnie rozwijając drzewka menu odszukujemy oraz ustawiamy się na typie dokumentu dla którego chcemy zmić sposób numeracji dokumentów po czym klikamy w "Ustawiania numeracji". Pole "FORMAT" odpowiada za schemat numeracji. W którym możemy użyć kilku zmiennych gdzie # - to znak autonumeracji, czyli wstawiając np. 3 znaki ### skutkuje ograniczeniem nadawania kolejnych numerów do 999. Użycie zmiennej $$ lub $$$$ skutkuje zawarciem w numerze dokutemu symbolu roku w formie 2 lub 4 cyfrowej (2011 rok "11" lub "2011"). Symbol @@ oznacza miesiąc w którym został wystawiony dokument. !! oznacza zawarcie kolejnego dnia miesiąca z numerze dokumentu. ** oznacza zawarcie symbolu magazynu lub kasy. Należy wstawić tyle znaków * ile zawiera maksymalna liczba znaków kasy lub magazynu.
Przykład 1: FV/####/***/@@/$$$$ da nam numer FV/0001/MGG/03/2011 - stały symbol/auto numer/symbol magazynu/numer miesiąca/rok
Przykład 2: WZ/####/***/$$$$ da nam numer WZ/0001/MGG/2011 - stały symbol/auto numer/symbol magazynu/rok

Znaczenie kolorów w kartotece asortymentowej WF-MAG

Zmiany kolorów w kartotece asortymentu związane są z utrzymaniem ewentualnym przekroczeniem stanu minimalnego lub maksymalnego danego towaru.
 ─ Kolor CZERWONY - oznacza przekroczenie stanu minimalnego.
 ─ Kolor ZIELONY - oznacza przekroczenie stanu maksymalnego.
 ─ Kolor CZARNY - oznacza, iż stan magazynowy zawiera się w przedziale większym równym niż minimalny oraz mniejszym równym niż maksymalny.
Stan MINIMALNY oraz MAKSYMALNY dla wybranych asortymentów można ustalić w kartotece asortymentowej.

Automatyczna realizacja zamówień na fakturę, WZ lub innego dokumentu

Istnieje kilka srutów klawiszowych które ułatwią nam szybką realizację zamówień na wybrane dokumenty. Ustawiamy się na wybranym zamówieniu oraz wciskamy jedną z poniższych kombinacji klawiszy:
 ─ Ctrl+F > Realizacja zamówienia na fakturę (sprzedaży lub zakupu)
 ─ Ctrl+M > Realizacja zamówienia na PZ/WZ
 ─ Ctrl+Shift+F > Realizacja zamówienia na wybrany dokument handlowy
 ─ Ctrl+Shift+M > Realizacja zamówienia na wybrany dokument magazynowy

Zamknięcie, otworzenia roku w WF-Mag / czy trzeba zamknąć, otwierać nowy rok w WF-Mag

W programie WF-Mag nie występuje operacja zamykania, otwierania roku. Można rozpocząć pracę w następnym roku bez wykonywania jakich kolwiek operacji wymaganych przez program. Wykonanie remanentu na koniec roku jest operacją dobrowolną.

Zdjęcie flagi - znacznika fiskalizacji dla paragonów lub faktur w WF-Mag

Aby zdjąć znacznik - flagę fiskalizacji dla paragonu lub faktury sprzedaży konieczna jest zmiana wartości w bazie danych WF-Mag. W celu dokonania zmian w bazie danych WF-Mag proszę o kontakt: e-mail: biuro@blumiks.pl
lub tel. 608 206 012

Zmiana danych / nazwy firmy w WF-Mag

Aby zmienić nazwę lub dane adresowe firmy należy kliknąć w menu System > Firma / Wybór firmy następnie klikamy w POPRAW po czym mamy możliwość zmiany danych firmy w tym rachunku bankowego firmy. Dodatkowo w zakładce inne / dane do wydruku można zamieścić inne informacje typu: numer telefonu, adres www, godziny pracy ... które będą drukowane w nagłówku faktury.

Grupowa zmiana cen, stawek VAT, cenników towarów w WF-Mag

Z menu wybieramy KARTOTEKI > ASORTYMENT. Zaznaczamy towary dla których chcemy dokonać zmian w cenach. Wciskamy kombinację klawiszy Ctrl+Z co spowoduje wywołanie okna w którym mamy możliwość zmiany m.in.
 ─ Zamiany stawki VAT dla asortymentu
 ─ Zamiany ceny o zadany procent
 ─ Zamiany ceny o zadaną wartość
 ─ ustalenia narzutu na cenę sprzedaży
 ─ Ustalenia ceny promocyjnej
 ─ Ustawienie znacznika rabatowania
 ─ Przeliczenia ceny sprzedaży po aktualnym kursie waluty
 ─ Ustalenie domyślnej ceny sprzedaży

Zablokowany artykuł, dokument handlowy, magazynowy w WF-Mag - Jak odblokować

Aby odblokować zablokowany artykuł, dokument ... należy zalogować się do WF-Mag na koncie ADMIN. Następnie z menu System wybieramy "Dokumenty niezatwierdzone". Uruchomienie tej funkcji umożliwia dokończenie edycji zablokowanych elemetów systemu.