TuInfo TuInfo TuInfo
TuOpis TuInfo

WF-Mag - harmonogram szkolenia z zakresu obsługi oraz fikcjonalności programu

Termin, cena oraz zakres programu szkolenia Wf-Mag, ustalane są indywidualnie
Szczegóły: e-mail: biuro@blumiks.pl  tel: 608 206 012

1) Instalacja oraz parametryzacja
 • Omówienie dostępnych wariantów programu WF-Mag (START, BIZNES, PRESTIŻ).
 • Instalacja programu WF-Mag dla Windows.
 • Instalacja bazy danych Microsoft SQL 2000 MSDE, 2005 Express lub 2008 Express.
 • Parametryzacja Microsoft SQL serwer do pracy w sieci.
 • Standardowe zabezpieczenia nieautoryzowanego dostępu do Microsoft SQL Serwer.
 • Obsługa modułu Administrator baz danych WAPRO.
 • Obsługa modułu Archiwizator baz danych WAPRO.
 • Utworzenie oraz parametryzacja podstawowych danych o firmie.
 • Parametry pracy firmy.
 • Skróty klawiszowe o stałym znaczeniu.
 • Obsługa standardowych okien oraz komunikatów.
 • Sposoby zarządzania drukarkami.
 • Zmiana hasła logowania do WF-Mag.
 • Założenie i konfiguracja magazynu.
 • Konfiguracja kartoteki użytkowników, pracowników firmy.
 • Tworzenie grup oraz uprawnienia użytkowników.
 • Zasady posługiwania się pomocą w systemie WF-Mag.
2) Obsługa kartotek
 • Kartoteka asortymentowa oraz pozostałe bezpośrednio z nią związane: kategorie asortymentowe; rubryki cenowe; cenniki; jednostki i miary; kategorie wielopoziomowe.
 • Kartoteka kontrahentów oraz elementy z nią powiązane.
 • Kartoteki finansowe: kasa, bank, waluty, formy płatności, i inne.
 • Kartoteki pomocnicze.
3) Dokumenty Magazynowe
 • BO – Bilans Otwarcia.
 • REM – Remanent.
 • PZ – przyjęcie towaru do magazynu / korekta PZ.
 • WZ – wydanie towaru z magazynu / korekta WZ.
 • PW/RW – przychód / rozchód wewnętrzny.
 • MM – Przesunięcie międzymagazynowe.
 • ZO/ZD - Zamówienia od odbiorców, do dostawców oraz sposoby ich realizacji.
 • Inne dokumenty pomocnicze.
4) Dokumenty handlowe
 • Faktura sprzedaży krajowej w PLN oraz walucie / korekta faktury sprzedaży krajowej PLN i walutowej.
 • Faktura zakupu krajowa / korekta faktury zakupu krajowego.
 • Paragon fiskalny.
 • Faktury walutowe wewnątrzwspulnotowe – do krajów UNI Europejskiej oraz krajów nie będących członkami UE.
 • Faktura VAT marża.
 • Dokumenty nieobrotowe i nie rejestrowane.
5) Dokumenty finansowe
 • KP / KW – Włata i wyplata gotówki z kasy krajowych oraz zagranicznych środków pieniężnych.
 • Dokumentu bankowe.
 • Zarządzanie rozrachunkami i analiza rozrachunków, rozliczenia z kontrahentami.
6) Raporty i wydruki
 • Wydruki dokumentów magazynowych, handlowych, finałowych.
 • Stany i obroty magazynowe.
 • Stany zamówień i ich realizacji.
 • Analiza sprzedaży i zysku.
 • Analizy zakupów.
 • Analizy finansowe.
 • Rejestry dokumentów w tym rejestr VAT zakupu oraz sprzedaży.
 • Analiza aktywności pracowników.
7) Obsługa zaawansowanych funkcji w systemie
 • Obsługa urządzeń zewnętrznych (drukarki fiskalne, kasy fiskalne, czytniki kodów kreskowych i inne)
 • Współpraca z innymi systemami Asseco WAPRO (WF-Fakir – finanse i księgowość; WF-Kaper - księga podatkowa; WF-Best - ewidencja środków trwałych, oraz systemami innych producentów oprogramowania)
 • Zarządzanie typami dokumentów
 • Ustawiani numeracji dokumentów
 • Pola dodatkowe
 • Funkcje naprawcze – kontrola i naprawa danych
 • Współpraca z Microsoft Excel, Access
 • System Raportowania Crystal Reports
 • Wbudowany kreator zestawień
 • System raportowania Microsoft SQL Reporting Services