TuInfo TuInfo TuInfo
TuInfo TuInfo

WAPRO - BIZNES WF-Mag, WF-Kaper, WF-Fakir, WF-Best, WF-Alnalizy

WAPRO BIZNES. Linia produktów przeznaczona dla rozwijających się firm, zatrudniających kilku i więcej pracowników. Zawiera moduły funkcjonalne dedykowane różnym działom firmy, znakomicie wspierając i koordynując codzienną działalność całej organizacji. Umożliwia współpracę wielu użytkowników w ramach sieci komputerowej (wyjątkiem jest WF-KaPeR dla DOS).

Linia obejmuje komplet aplikacji współpracujących ze sobą w zakresie współdzielenia i wymiany danych. Współpraca może się odbywać on-line w ramach jednej sieci komputerowej oraz off-line na zasadzie eksportu danych do oddziału firmy lub biura rachunkowego. Instalacja aplikacji na wspólnej bazie danych zapewnia współdzielenie takich zasobów jak: plan kont, kartoteki kontrahentów, pracowników, środków trwałych, urzędów, banków i kursów walut.

Moduł "Księga podatkowa" jest oczywiście stosowany zamiennie z modułem "Finanse i księgowość", w zależności od obowiązującego w firmie systemu księgowości. Ponadto zawiera w sobie uproszczone moduły środków trwałych oraz kadrowo-płacowy, które znakomicie zaspokajają potrzeby małych podmiotów w tym zakresie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby zastąpić je w pełni funkcjonalnymi modułami ''środki trwałe" oraz "Kadry i płace". Moduł „Zarządzanie relacjami z klientami” pozwala usprawnić działania niezbędne do utrzymywania wysokiej jakości kontaktów z kontrahentami i poszerzania ich portfolio.

 WF-Mag BIZNES

WF-Mag Biznes - Sprzedaż i Magazyn  

Sprzedaż i Magazyn

System przeznaczony do prowadzenia ewidencji towarowo - wartościowej w firmach o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Cechuje się m.in. ewidencją do 3 podmiotów gospodarchych.

 

>> WF-Mag więcej informacji

>> WF-Mag aktualizacja / DEMO

 WF-KaPeR BIZNES

WF-Kaper Biznes

Księga podatkowa

program umożliwiający prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczanie podatków. Rozwiązanie dla firm prowadzących księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Cechuje się m.in. ewidencją do 3 podmiotów gospodarchych.

 

>> WF-Kaper więcej informacji

>> WF-kaper aktualizacja / DEMO

 WF-FaKir BIZNES

WF-Fakir Biznes  

Finanse i Księgowość

WF-FaKir to program przeznaczony do prowadzenia księgowości - umożliwiający m.in. dekretację i księgowanie dokumentów, ewidencję VAT oraz rozrachunków, a także tworzenie zestawień, analiz i wydruków. Cechuje się m.in. ewidencją do 3 podmiotów gospodarchych.

 

>> WF-Fakir więcej informacji

>> WF-fakir aktualizacja / DEMO

 WF-bEST BIZNES

WF-Best Biznes  

Środki trwałe i Amortyzacja

Program przeznaczony do prowadzenia rozbudowanej ewidencji majątku trwałego, obsługi inwestycji oraz automatycznego naliczania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem operacji takich jak: modernizacja, przeszacowanie, sprzedaż, likwidacja oraz korekta umorzeń. Cechuje się m.in. ewidencją do 3 podmiotów gospodarchych.

 

>> WF-Best więcej informacji

>> WF-Best aktualizacja / DEMO

 WF-GANG BIZNES

WF-Gang Biznes  

Kadry i Płace

System przeznaczony do prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenia związanych z zatrudnieniem pracowników, rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Cechuje się m.in. ewidencją do 3 podmiotów gospodarchych.

 

>> WF-Gang więcej informacji

>> WF-Gang aktualizacja / DEMO

 WF-Analizy Biznes

WF-Analizy Biznes  

Analizy wielowymiarowe

WF-Analizy umożliwia tworzenie zaawansowanych, wielowymiarowych analiz danych zgromadzonych w bazach systemów Asseco WAPRO. Dostarcza kadrze menadżerskiej przedsiębiorstwa wyczerpujących danych niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą. Cechuje się m.in. ewidencją do 3 podmiotów gospodarchych.

 

>> WF-Analizy więcej informacji

>> WF-Analizy aktualizacja / DEMO


Dowiedz się więcej

Cennik programów
   Asseco WAPRO

Aktualne promocje

Zamów nową licencję
   lub aktualizację

Aktualne wersje
WF-Fakturka 7.90.0
WF-Mag 7.90.0
WF-Mag Mobile2 7.90.0
WF-Kaper 7.90.0
WF-Fakir 7.90.0
WF-Gang 7.90.0
WF-Best 7.90.0
WF-Analizy 7.90.0
WF-CRM 7.90.0