WF-fakir WAPRO - wdrożenia, serwis, szkolenia WARSZAWA WF-fakir WAPRO - wdrożenia, serwis, szkolenie WARSZAWA WF-fakir WAPRO - wdrożenia, serwis, szkolenia WARSZAWA
WF-fakir WAPRO - wdrożenia, serwis, szkolenie WARSZAWA WF-fakir WAPRO - wdrożenia, serwis, szkolenie WARSZAWA

WF-FAKIR Finanse i księgowość, aktualizacje wdrożenia szkolenia

WF-FaKir dla Windows jest programem przeznaczonym do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych. Może być również z powodzeniem stosowany w jednostkach budżetowych. Charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania. Skutecznie wspomaga prowadzenie ewidencji dokumentów oraz ułatwia analizę wyników finansowych firmy.

WF-FaKir dla Windows to program przeznaczony do prowadzenia księgowości - umożliwiający m.in. dekretację i księgowanie dokumentów, ewidencję VAT oraz rozrachunków, a także tworzenie zestawień, analiz i wydruków. W każdym momencie program umożliwia wygodny i szybki dostęp do wszelkich zgromadzonych informacji, przy czym zakres i układ wyświetlanych danych może być precyzyjnie określony przez użytkownika, a w razie potrzeby także zapisany w postaci definiowalnych filtrów i ustawień własnych. Użytkownik może ponadto określić i zapamiętać szereg parametrów związanych z pracą samej aplikacji. WF-FaKir jest pod tym względem bardzo elastyczny - użytkownik ma wpływ na szereg opcji związanych zarówno ze stroną merytoryczną działania programu (algorytmy) jak i jego wyglądem. Pozwala to na dostosowanie programu do specyfiki działania firmy jak i osobistych preferencji. Dostęp do wspomnianych wyżej opcji, jak również do danych gromadzonych w systemie jest precyzyjnie kontrolowany przy pomocy wielowymiarowego systemu uprawnień..

Przegląd podstawowych funkcji programu WF-Fakir

Ewidencja dokumentów księgowych

 • tworzenie własnych typów dokumentów w oparciu o wzorce, oraz ewidencjonowanie wszelkiego rodzaju operacji księgowych,
 • Rozbudowany mechanizm wzorców księgowania ułatwia automatyzację procesu rejestracji dokumentów poprzez zastosowanie formuł automatycznej dekretacji,
 • możliwość rejestrowania i automatycznego rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów,
 • przeglądanie dokumentów oraz ich analiza w dowolnych układach, z możliwość stosowania zaawansowanych filtrów (maski) oraz eksportu do Excel.
 • możliwość klasyfikacji dokumentów według własnych kryteriów,
 • mechanizm importu dokumentów z programu magazynowego, ewidencji środków trwałych firmy Wapro, oraz aplikacji innych producentów.
  WF-Fakir posiada możliwość importu oraz automatycznej dekretacji wyciągów bankowych,

Rozrachunki

 • automatyczne, półautomatyczne, ręczne rozliczanie w tym kompensacja należności i zobowiązań,
 • Automatyczne tworzenie dokumentu różnic kursowych przy rozliczaniu rozrachunków walutowych.
 • automatyczne tworzenie dokumentów polecenia przelewu, wezwań do zapłaty, czy not odsetkowych oraz naliczanie odsetek.
 • Komplet zestawień umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązań, także w ujęciu historycznym i prognostycznym.

Księga główna

 • szybkie i wygodne przeglądanie zapisów, obrotów i sald na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych, z możliwością eksportu do programu Excel,
 • generowanie kompletu wydruków urzędowych i statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowań i innych,
 • automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych wraz ze stosownymi przeksięgowaniami, przeszacowaniami i generowaniem bilansu otwarcia.

Ewidencja VAT

 • powiązanie procesu dekretacji dokumentów z ewidencją VAT umożliwiające jednokrotne wprowadzanie informacji oraz kontrolę zgodności kont księgi głównej z rejestrami VAT,
 • możliwość tworzenia kompletu zestawień rejestrów VAT oraz automatyczne generowanie i drukowanie deklaracji VAT-7, VAT-UE,
 • możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrach VAT, co w znaczny sposób ułatwia weryfikację poprawności wyliczeń deklaracji VAT-7, VAT-UE,
 • pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych oraz dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • E-Deklaracje - przesyłania deklaracji w formie elektronicznej.

Komfort pracy oraz przystosowanie do potrzeb firmy.

 • Możliwość ustalenia długości roku obrachunkowego. Obsługa lat obrotowych przesuniętych względem roku kalendarzowego,
 • Generowanie wzorcowego planu kont powiązanego z wzorami sprawozdań finansowych typu: bilans, rachunek wyników ...
 • Tworzenie słowników – kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych
 • Pełna kontrola mechanizmów automatycznego przeksięgowania kosztów według definiowanych automatów
 • Kontrola poprawności wprowadzonych danych pod względem rachunkowym oraz bilansowania się dokumentów
 • Wycena bilansowa wartości na kontach walutowych na dzień bilansowy
 • Kontrola sald kont rachunków bankowych, kasy podczas wprowadzania dokumentu typu wyciąg bankowy, KP, KW
 • Możliwość dołączania do każdego dokumentu dodatkowego opisu lub komentarza w formie notatki

Dodatkowo w wariancie WF-Fakir prestiż

 • definiowanie, obsługa i rozliczanie centrów kosztowych (MPK) wraz z ich zaawansowaną analizą Excel.
 • planowanie rocznych i częściowych budżetów oraz kontrola ich realizacji
 • analiza wskaźnikowa – obsługa podstawowych wskaźników odpowiedzialnych za kondycję firmy (wskaźniki rentowności, płynności, aktywności, wydajności i wiele innych) wraz z możliwością śledzenia ich zmian w czasie
 • zaawansowane raportowanie, w tym integracja z narzędziami zewnętrznymi, takimi jak Crystal Raports oraz MS Excel (tabele przestawne)
 • wykorzystanie technologii OLAP oraz współpraca z generatorem raportów wielowymiarowych WF-Analizy

Dowiedz się więcej

Aktualna wersja:
 
7.90.0
z dnia [01.10.2013]

Cennik programów
   Asseco WAPRO

Rozwiązania
   indywidualne

Aktualne promocje

Zamów nową licencję
   lub aktualizację

Dostępne warianty:

WF-fakir wariant BIZNES WAPRO WARSZAWA WF-fakir BIURO WAPRO - wdrożenia, serwis, szkolenie WARSZAWA WF-fakir PRESTIŻ WAPRO - wdrożenia, serwis, szkolenie WARSZAWA

Aktualne wersje
WF-Fakturka 7.90.0
WF-Mag 7.90.0
WF-Mag Mobile2 7.90.0
WF-Kaper 7.90.0
WF-Fakir 7.90.0
WF-Gang 7.90.0
WF-Best 7.90.0
WF-Analizy 7.90.0
WF-CRM 7.90.0