wf-mag aktualizacja vat wdrożenia wf-mag aktualizacje 22% vat23% wf-mag wdrożenia warszawa stawki vat
wdrożenia, raporty criystal aktualna wersja wf-mag aktualizację

WAPRO WF-MAG Sprzedaż i magazyn szkolenia, wdrożenia

WF-Mag dla Windows Aplikacja WF-Mag przeznaczona jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. W znaczny sposób wspomaga proces sprzedaży poprzez rozbudowany system zamówień, wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływów towaru, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów, rejestrów w dowolnym przedziale czasowym. Wbudowany moduł zamówień (w wariancie BIZNES i PRESTIŻ) pozwala na sprawne zarządzanie oraz realizację zamówień. Natomiast moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Program przystosowany jest do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w linii PRESTIŻ system zawiera moduł uproszczonej produkcji pozwalający na sprawną kompletację produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM - prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

Przegląd podstawowych funkcji programu WF-Mag

WF-MAG: Łatwe dostosowanie programu do potrzeb użytkownika

 • Możliwość elastycznej konfiguracji programu przez system parametrów oraz uprawnień Użytkowników.
 • Definiowanie własnych typów dokumentów magazynowych z możliwością określenia ich funkcji.
 • Definiowane szablony i sposoby numeracji dokumentów magazynowych, handlowych, finansowych (maska numeru, okresowość numeracji: dzienna, miesięczna, roczna. Zależna od magazynu, kasy ...)
 • Możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO oraz metodą wyboru dostawy.

WF-MAG: Pełna obsługa magazynu

 • Obsługa wielu magazynów (wspólne dane kartotekowe dla wszystkich magazynów, rozłączne dane dla dokumentów magazynowych)
 • Możliwość elektronicznego przekazywania dokumentów między oddziałami firmy (eksport import EDI)
 • Pełna ewidencja stanów magazynowych (rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów)
 • Obsługa kodów kreskowych, numerów seryjnych, egzemplarzowych towarów. Obsługa urządzeń zewnętrznych - czytniki kodów kreskowych, kolektory danych, wagi elektroniczne.
 • Możliwość tworzenia zestawień towarów, które przekroczyły stany minimalne lub maksymalne.

WF-MAG: Pełna obsługa dokumentów handlowych, magazynowych, kasowych oraz bankowych

 • Wystawienie dokumentów sprzedaży i zakupu: faktur VAT, faktura zaliczkowa krajowa, walutowa, faktura wewnętrzna, faktura walutowa, paragon fiskalny, rachunek uproszczony, faktur VAT marża, Dostawa UE ,faktury korygujące, faktur VAT RR, dokumenty nieobrotowe, dokumenty nierejestrowane.
 • Wystawianie dokumentów magazynowych: PZ, WZ, MP, MW, ZU, SU, PW i RW, MM, BO, REM oraz korekt
 • Dokumenty kasowe: KP, KW, RK
 • Dokumenty bankowe: BP, BW, PO, PW, WB
 • Możliwość wystawiania dokumentów na podstawie wcześniej sporządzonych dokumentów (np. faktur z dokumentów magazynowych, zamówień)
 • Możliwość wystawienia i drukowania całego zestawu dokumentów związanych w jednej operacji (np. faktura, WZ, KP)
 • Obsługa zamówień własnych i obcych (wystawianie dokumentów sprzedaży i wprowadzanie zakupu na podstawie zarejestrowanych przez program zamówień)
 • Możliwość udzielenia odrębnych rabatów do ceny lub wartości dla każdej pozycji
 • Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu

WF-MAG: Obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w firmie

 • Tworzenie raportów kasowych (RK)
 • Wystawianie przelewów własnych i rejestracja przelewów obcych, wyciągów bankowych (WB)
 • Obsługa dowolnych form płatności, m.in.: czeki, karty kredytowe, kompensaty
 • Rozliczanie należności i zobowiązań (możliwość rozliczania cząstkowego - płatność podzielona na części)
 • Obsługa rozrachunków walutowych, rozliczanie rozrachunków walutowych z rozrachunkami w dowolnej walucie z uwzględnieniem zmian kursów walut.

WF-MAG: Wygodne planowanie i prowadzenie określonej polityki sprzedaży

 • Możliwość określenia warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów (dla kontrahenta, grupy kontrahentów)
 • Definiowanie dowolnej ilości cen sprzedaży dla każdego towaru
 • Indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta oraz gróp kontrahentów dla dany towar
 • Możliwość określenia kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla gróp oraz określonych towarów
 • Zarządzanie promocjami okresowymi
 • Pomoc w naliczaniu bieżących cen; wyznaczanie cen na podstawie zadanych poziomów marży lub narzutu
 • Możliwość przeprowadzania operacji grupowych, np. zmiana cen dla grupy towarów lub zmiana warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów

WF-MAG: Zestawienie raportów magazynowych i handlowych

 • Zestawienia handlowe (globalne, grupowe, szczegółowe) za dany okres, według dokumentów, kontrahentów i towarów
 • Kontrola rozrachunków i możliwość ich zestawienia według dowolnego kryterium; zestawienie historii rozrachunków z kontrahentem
 • Zestawienie dokumentów niezapłaconych, pomoc w pilnowaniu terminów płatności
 • Zestawienia sprzedaży za dany okres i według osób wystawiających dokumenty
 • Zestawienia towarów poniżej stanów minimalnych oraz przekraczających stany maksymalne
 • Możliwość tworzenia cenników dla wybranych towarów oraz dla określonych kontrahentów lub grup kontrahentów
 • Zestawienie stanów magazynowych na dowolny dzień
 • Możliwość śledzenia ruchu towarów w magazynach (w ujęciu historycznym)
 • Tworzenie formularzy, zestawień oraz wydruków inwentaryzacyjnych
 • Możliwość zapisu zestawień i dokumentów w postaci plików w formacie PDF przy pomocy zewnętrznego programu CutePDF i wysyłania ich pocztą elektroniczną
 • Generowanie deklaracji Intrastat.