TuInfo TuInfo TuInfo
TuInfo

WAPRO - WF-Gang (Kadry i płace)

WF-Gang dla Windows jest zintegrowanym systemem kadrowo-płacowym przeznaczonym do wspomagania pracy działów: kadrowego i rachuby płac. Znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach o dowolnym profilu działalności i dowolnej wielkości, niezależnie od wynikającej z wewnętrznych przepisów specyfiki wynagradzania czy rozliczania czasu pracy.

WF-Gang dla Windows jest systemem bardzo elastycznym, zapewniającym dopasowanie do wymagań każdego niemal podmiotu gospodarczego. Wbudowane narzędzia takie jak generator raportów, kreator list płac, zbiorówek, kartoteki zarobkowej czy strukturalny język programowania dają użytkownikowi możliwość natychmiastowej własnej reakcji na zmieniające się przepisy lub nowe potrzeby firmy. Cała aplikacja zbudowana jest przy użyciu tych narzędzi programistycznych i udostępniona użytkownikowi w postaci źródłowej. Dzięki temu użytkownik może nie tylko w pełni korzystać z dostarczonego rozwiązania, lecz także twórczo je rozwijać. Może też stworzyć całkowicie własną aplikację wykorzystując warstwę narzędziową systemu WF-GANG jako wysoce specjalizowane środowisko programistyczne.

Przegląd podstawowych funkcji programu

Zarządzanie pracownikam

 • przyjmowanie pracowników,
 • gromadzenie dużej ilości danych o pracownikach (np. adresy, ukończone szkoły, historia zawodowa, dane ubezpieczeniowe i inne),
 • rejestrowanie historii zmian danych w trakcie zatrudnienia (np. przeszeregowania), zapamiętanie pełnej historii zmian danych,
 • zwalnianie pracowników, łącznie z emitowaniem stosownych dokumentów (umowy o pracę, świadectwa pracy, przeszeregowania, zaświadczenia itd.).

Ewidencja nieobecności

 • Prowadzenie ewidencji nieobecności z dokładną specyfikacją powodów nieobecności takich jak na przykład: nieobecności spowodowane chorobą lub macierzyństwem, urlopem wypoczynkowym i innymi przyczynami.
 • Szczegółowe rozliczanie urlopów wypoczynkowych w dniach i godzinach

Zarządzanie listami płac

 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednym z pięciu systemów wynagradzania: miesięcznym, godzinowym, akordowym, godzinowo-akordowym i prowizyjnym
 • rozliczanie nieobecności na listach płac uwzględniające między innymi takie elementy listy płac jak wynagrodzenie za czas urlopu, wynagrodzenie chorobowe, zasiłki ZUS.

Współpraca z Płatnikiem.

 • przesyłanie do Płatnika danych niezbędnych do wygenerowania wszelkich deklaracji ZUS w tym również raportów miesięcznych za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych

Obsługa umów cywilno-prawnych:

 • obsługa umów zlecenia i o dzieło, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki umów długo okresowych, kontraktów menedżerskich i wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych,
 • możliwość drukowania umów i rachunków,
 • możliwość drukowania list wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych,
 • możliwość drukowania deklaracji PIT-11/8B i PIT-8A.

Współpraca z systemem finansowo-księgowych

 • wbudowane połączenie z programem finansowo-księgowym WF-FaKir,
 • możliwość utworzenia połączenia z dowolnym programem finansowo-księgowym, który może wczytać dane z pliku tekstowego.

Home Banking

 • wbudowany transfer do banku w formacie ELIXIR, CITYBANK, KREDYT BANK, Pekao S.A., BRE, BIG BANK GDAŃSKI, BOś, WBK (minibank), BPH, PKO BP, Softbank (NetBank), VIDEOTEL, SG Home Banking.
 • możliwość stworzenia transferu w dowolnym niemal formacie

Współpraca z innymi systemami

 • eksport danych do programów ePFRON i SOD

Wydruki

 • gotowe wydruki list płac, kartotek zarobkowych, podatkowych, zasiłkowych, przelewów wynagrodzenia, specyfikacji banknotów,
 • zbiorówek list płac, rozdzielnika kosztów,
 • wydruki miesięcznej i rocznej ewidencji czasu pracy,
 • deklaracje PIT. DEK-I/II, meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06

Elastyczność

 • łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu,
 • możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów za pomocą kreatorów i generatora raportów,
 • pełna dowolność konstruowania algorytmów.

Minimalne wymagania sprzętowe

Instalacja jednostanowiskowa:
Komputer z procesorem Pentium III 500 MHz, 192 MB RAM, 600 MB wolnego miejsca na dysku, napęd CD-ROM, karta graficzna SVGA, Windows 98SE, MS-SQL Server w wersji 2000 Desktop Edition

Instalacja wielostanowiskowa
Serwer: komputer z procesorem P IV 600 MHz, 600 MB RAM, 256 MB wolnego miejsca na dysku, napęd CD-ROM, karta graficzna SVGA, Windows 2000 Server, MS-SQL Server 2000 Stanowisko: komputer z procesorem Pentium III 600 MHz, 128 MB RAM, 100 MB wolnego miejsca na dysku, karta graficzna SVGA, Windows 98SE.

Praca w sieciach:
Windows NT/2000/95/98/ME/XP/Vista/W7/Serwer 2003,2008


Dowiedz się więcej

Aktualna wersja:
  7.90.0
z dn. [01.10.2013]

Cennik programów
   Asseco WAPRO

Aktualne promocje

Zamów nową licencję
   lub aktualizację

Dostępne warianty

Wf-Gang BIZNES Wf-Gang BIURO Wf-Gang PRESTIŻ

Aktualne wersje
WF-Fakturka 7.90.0
WF-Mag 7.90.0
WF-Mag Mobile2 7.90.0
WF-Kaper 7.90.0
WF-Fakir 7.90.0
WF-Gang 7.90.0
WF-Best 7.90.0
WF-Analizy 7.90.0
WF-CRM 7.90.0