WF-CRM wapro WF-CRM aktualizacja WF-CRM wdrożenia
WF-CRM Zarządzanie relacjami z klientami TuInfo

WAPRO - WF-ANALIZY - Analizy wielowymiarowe

WF-Analizy dla Windows to zaawansowany system wspomagania decyzji, którego zadaniem jest dostarczanie kadrze menadżerskiej przedsiębiorstwa wyczerpujących danych niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą. Program przetwarza dane zgromadzone w bazach innych programów linii Asseco WAPRO dla Windows i na ich podstawie tworzy zaawansowane, wielowymiarowe analizy, w dynamicznie definiowanych przez użytkownika przekrojach.

WF-Analizy wykorzystuje technologię klient-serwer w oparciu o Microsoft SQL Server, jak również najnowsze technologie z zakresu hurtowni danych (OLAP), co gwarantuje jego wysoką jakość, wydajność i elastyczność.

WF-Analizy współpracuje z programami WF-Mag dla Windows i WF-FaKir dla Windows. Do poprawnej pracy wymaga także programu Microsoft Excel w wersji 2000 lub późniejszej.

Przegląd podstawowych możliwości programu

Program WF-Analizy umożliwia tworzenie zaawansowanych, wielowymiarowych analiz danych zgromadzonych w bazach systemów Asseco WAPRO. Przy pomocy intuicyjnych kreatorów, użytkownik może w prosty sposób zdefiniować zakres danych oraz przekroje, w jakich zamierza je analizować. Na tej podstawie system tworzy wielowymiarowe struktury OLAP, w których następuje wstępne przetwarzanie danych i na podstawie których tworzone są automatycznie zaawansowane raporty, analizy czy wykresy.

Dane prezentowane są w postaci tabel przestawnych arkusza kalkulacyjnego MS Excel, co zapewnia czytelność prezentacji oraz liczne mechanizmy filtrujące, sortujące czy grupujące wskazane informacje. Użytkownik także na tym etapie ma szerokie możliwości konfiguracyjne – zmiany układu prezentowanych danych, poziomu ich grupowania i agregacji, czy też hierarchii poszczególnych wymiarów. Dzięki temu te same dane mogą być w wygodny sposób analizowane w różnych wariantach – wg klientów, towarów, handlowców, czy miejsc powstawania przychodów lub kosztów – co daje kadrze menadżerskiej pełny, szczegółowy obraz funkcjonowania firmy i umożliwia podjęcie właściwych decyzji zarządczych.

WF- CRM - Nowoczesna technologia

Gwarancją stabilności, wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa danych jest zastosowanie w przetwarzaniu danych technologii klient-serwer, opartej na serwerze baz danych MS SQL Server firmy Microsoft. Efektem jest znaczny skok prędkości przetwarzania informacji oraz poprawę stabilności i bezpieczeństwa danych.

Technologia OLAP.

OLAP (ang. online analytical processing) – jest to oprogramowanie wspierające podejmowanie decyzji, które pozwala użytkownikowi analizować szybko informacje zawarte w wielowymiarowych widokach i hierarchiach.

Narzędzia OLAP przekładają transakcje przechowywane zwykle w relacyjnych bazach danych, na wielowymiarowe struktury logiczne, tzw. widoki. Dane te są następnie organizowane w postaci wielowymiarowych kostek OLAP, które przechowuje dane w sposób bardziej przypominający wielowymiarowe arkusze kalkulacyjne niż tradycyjną, relacyjną bazę danych. Kostka umożliwia wyświetlanie i oglądanie danych z różnych punktów widzenia („obracać”), co jest bardziej poglądowe dla użytkownika.

Prezentacja danych OLAP odbywa się na zewnątrz systemu WF-Analizy, przy pomocy programu MS Excel, z wykorzystaniem tzw. tabel przestawnych.

Tabele przestawne MS Excel

Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań danych przechowywanych w programie MS Excel lub pobieranych z zewnętrznych struktur OLAP. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na opracowanie zestawień i podsumowań łączących wartości pochodzące z różnych pól i wymiarów. Dane można dynamicznie rozmieszczać na różne sposoby oraz stosować niemal pełny wachlarz funkcji arkusza MS Excel do ich analizy. Można także swobodnie zmieniać układ danych uzyskując prezentacje uwzględniające inne aspekty i punkty widzenia.


Dowiedz się więcej

Aktualna wersja:
 
7.90.0
z dn [01.10.2013]

Cennik programów
   Asseco WAPRO

Aktualne promocje

Zamów nową licencję
   lub aktualizację

● Dostępne warianty

WF-analizy BIZNES WAPRO aktualizacje wdrożenia, serwis, szkolenie WARSZAWA WF-analizy PRESTIŻ WAPRO aktualizacje wdrożenia, serwis, szkolenie WARSZAWA

Aktualne wersje
WF-Fakturka 7.90.0
WF-Mag 7.90.0
WF-Mag Mobile2 7.90.0
WF-Kaper 7.90.0
WF-Fakir 7.90.0
WF-Gang 7.90.0
WF-Best 7.90.0
WF-Analizy 7.90.0
WF-CRM 7.90.0